Pobierz raport

Dla naszych społeczności

Wierzymy, że podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości opiera się dobrym relacjach z naszymi społecznościami. Prowadzenie działalności w różnych częściach naszego kraju zobowiązuje nas do aktywności lokalnej. Współpracujemy z dostawcami działającymi w Polsce, dostarczamy know-how rolnikom w zakresie zrównoważonego rolnictwa. Edukujemy dzieci o tym, jak ważna jest prawidłowo zbilansowana dieta i aktywność fizyczna, a także stwarzamy szanse zatrudnienia młodym osobom do 30 roku życia.

Owoce i warzywa pochodzące z Polski

16 mln PLN za zakup surowców od polskich rolników

Fabryka naszej firmy w Rzeszowie, w której produkowane są m.in. żywność dla niemowląt i małych dzieci dostępna pod markami GERBER i BOBO FRUT, ma długoletnią tradycję współpracy z polskimi rolnikami i sadownikami.

W niektórych przypadkach surowiec do tego zakładu dostarcza już trzecie pokolenie plantatorów.

Warzywa i owoce, które zakupiliśmy w 2016 roku na potrzeby fabryki w Rzeszowie od 48 rolników prowadzących własne gospodarstwa na terenie Polski, stanowiły blisko połowę surowców wykorzystywanych w zakładzie.

Do produkcji żywności dla najmłodszych powstającej w fabryce w Rzeszowie wykorzystywaliśmy głównie marchewkę, dynię oraz jabłka.

Szkolenie w Vevey

W lutym 2016 roku w ramach warsztatów zorganizowanych przez Nestlé S.A. wielu naszych dostawców z Europy, w tym czterech z Polski, wzięło udział w warsztatach poświęconych dbałości o bezpieczeństwo i jakość oferowanych przez Nestlé wyrobów.

Dzięki temu mogli sobie uświadomić, jak ważna jest kontrola surowca na etapie dostawy do Nestlé. Grupa polskich dostawców miała okazję zapoznać się z najnowszymi metodologiami identyfikacji ryzyka oraz najlepszymi praktykami stosowanymi w naszej firmie. Wspólne dyskusje i wzajemna wymiana wiedzy zachęciły polskich przedsiębiorców do wprowadzenia ulepszeń w procesie produkcji – niektórzy zainwestowali m.in. w dodatkowe szkolenia pracowników, audyty procesu produkcji oraz nowoczesne urządzenia eliminujące ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do surowców. Nasi dostawcy podjęli też zobowiązania w zakresie długoterminowej poprawy/doskonalenia procesów produkcyjnych i raportowania wyników. Oprócz względów ekonomicznych i ekologicznych bardzo istotna przy wyborze dostawcy jest również kwestia odpowiedzialności. Od 2013 roku każdy z nich deklaruje gotowość realizacji postanowień Kodeksu dostawcy Nestlé, czyli spełniania szeregu restrykcyjnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, przestrzegania praw człowieka, przepisów BHP i ochrony środowiska oraz odpowiedzialnego biznesu.

Nasi dostawcy poddawani są także regularnej kontroli w zakresie spełniania wymagań Kodeksu dostawcy Nestlé w ramach międzynarodowej platformy SEDEX. Od dwóch lat monitorujemy również aspekty związane z ochroną środowiska na platformie EcoVadis. W grupie Nestlé obowiązują wysokie standardy i tego samego podejścia oczekujemy od naszych dostawców.

Burak z polskich pól

Jednym z warzyw uprawianych w naszym kraju jest burak ćwikłowy, który jest podstawowym składnikiem produkowanych przez nas barszczy czerwonych pod marką WINIARY.

Barszcz Czerwony Ekspresowy Zupa WINIARY to numer 1 na polskim rynku. Rocznie sprzedajemy 58 milionów sztuk torebek tego produktu. Było więc dla nas naturalne, że powinien się stać jednym z kluczowych surowców lokalnie pozyskiwanych przez Nestlé w Polsce. Już w 2012 roku rozpoczęliśmy projekt „Burak z polskich pól”, którego celem jest pozyskiwanie buraków jedynie od polskich rolników, przy jednoczesnym wdrażaniu u nich standardów zrównoważonego rolnictwa.

Projekt rozpoczęliśmy od przeprowadzenia wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie badania RISE (Responsible Induction Sustainability Environment) w pięciu gospodarstwach. Miało ono na celu ocenę, w jakiej mierze uprawy tam prowadzone spełniają normy zrównoważonego rolnictwa. Poddaliśmy gruntownej analizie przebiegające tam procesy produkcyjne. Zbadaliśmy m.in.: sposób użytkowania gleby i płodozmianu, zużycie wody, stosowanie środków ochrony roślin, profil odżywczy samego surowca. Na podstawie dokonanej analizy opracowaliśmy, wspólnie z dostawcami i ekspertami z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wskazówki dotyczące redukcji negatywnego oddziaływania upraw na środowisko naturalne, a przede wszystkim poprawy jakości produkowanego surowca oraz jego wartości odżywczej i zwiększenia wydajności upraw.

Od 2013 roku dwukrotnie zaprosiliśmy do naszej siedziby w Warszawie rolników, którzy dostarczają buraki do kaliskiej fabryki Winiary, by uzupełnić ich wiedzę i pomóc im wdrażać zasady zrównoważonego rolnictwa. Spotkania dotyczyły przede wszystkim wzmocnienia naszej współpracy i rozwoju dostawców, tak aby mogli spełniać wymagania Nestlé dotyczące pozyskiwania surowca w sposób zrównoważony. W rozmowach uczestniczyła prof. Iwona Domagała - Świątkiewicz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która odpowiadała na pytania rolników dotyczące zrównoważonej uprawy buraka ćwikłowego. Dodatkowo omawiane były wyniki badania RISE oraz kwestie związane z kultywacją upraw. Na zlecenie naszej firmy został przygotowany podręcznik uprawy buraka ćwikłowego obejmujący najnowszą wiedzę z zakresu jego kultywacji oraz wyniki badania RISE.

W projekcie RISE udział bierze grupa rolników z województw wielkopolskiego i lubelskiego. W latach 2014–2016 zakupiliśmy około 2,5 tys. ton suszonego ekstraktu buraka ćwikłowego.

W 2017 roku realizujemy kolejną edycję badania RISE.

Nałęczów

W Nałęczowie, gdzie mieści się zakład Nestlé Waters produkujący wodę mineralną pod marką NAŁĘCZOWIANKA, pozostajemy w ciągłym dialogu z mieszkańcami, samorządem oraz lokalnymi organizacjami.

Efektem tej relacji i wspólnej identyfikacji potrzeb są inicjatywy w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Organizujemy programy edukacyjne upowszechniające wiedzę o ochronie zasobów wody i promujące zdrowy styl życia. W 2016 roku wspólnie z Polskim Towarzystwem Dietetyki przeprowadziliśmy badanie, którym objęto uczniów czterech szkół podstawowych z Nałęczowa i okolic. W sumie wzięło w nim udział prawie 60 proc. dzieci z tych placówek. Wyniki pokazały, że aż u 30 proc. z nich stwierdzono nieprawidłową wagę. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne dla rodziców, a dla nauczycieli opracowaliśmy skrypt zajęć lekcyjnych promujących prawidłowe odżywianie oraz zdrowy styl życia. Dodatkowo w tych czterech szkołach zainstalowaliśmy źródełka wody dla uczniów. Przeprowadziliśmy również dwudniowe warsztaty promujące prawidłowe nawodnienie organizmu oraz ochronę zasobów wodnych. W tym zakresie współpracujemy z nałęczowskim zakładem wodociągowym, który prowadzi podobną akcję informacyjną. Z kolei w ramach dialogu z miejscowymi wędkarzami na temat problemu przyduchy w lokalnych łowiskach podjęliśmy działania w celu dotlenienia akwenów wodą mineralną. Nestlé zakupiło i postawiło również 14 śmietników na popularnym wśród mieszkańców szlaku spacerowym wzdłuż rzeki Drwęcy.

W sierpniu 2016 roku zainicjowaliśmy wspólnie z urzędem gminy zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców Nałęczowa i okolic, którego przewodnim tematem było dbanie o zdrowie rodziny. Było to jedno z największych spotkań lokalnej społeczności, a dla nas okazja do szerzenia wiedzy o prawidłowym odżywianiu i nawadnianiu.

Adopciaki

ponad 350 zwierząt znalazło nowy dom
100 tys. kliknięć

Nestlé PURINA jako producent karmy dla zwierząt opowiada się za odpowiedzialną opieką nad zwierzętami domowymi, w tym za bezpieczną adopcję zwierząt.

Wspólnie z Fundacją Viva! Akcja dla Zwierząt oraz organizacją szkolącą behawiorystów i trenerów zwierzęcych COAPE zainicjowaliśmy program odpowiedzialnej adopcji zwierząt „Adopciaki”. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa procesu adopcji zarówno dla potencjalnych opiekunów, jak i adoptowanych zwierząt.

Zwierzęta szukające nowego domu (adopciaki) przebywają najpierw przez trzy tygodnie w domu tymczasowym pod opieką przeszkolonych przez COAPE wolontariuszy (doradców adopcyjnych). Po tym czasie, przebadane weterynaryjnie i zdiagnozowane behawioralnie, są gotowe do adopcji. Natomiast potencjalni opiekunowie są dobierani na podstawie kwestionariusza dostępnego na stronie www.adopciaki.pl. Po rozmowie z doradcą spotykają się z wybranym zwierzakiem i mogą podjąć decyzję o ewentualnej adopcji, a następnie podpisać umowę.

Adopciak przychodzi do nowego domu wraz z pakietem na start, w którym znajduje się indywidualnie dobrany zapas karmy na trzy tygodnie oraz bony wartościowe na wizytę w lecznicy weterynaryjnej i poradę behawioralną, którą zapewniają partnerzy programu. Uczestnicy przedsięwzięcia pozostają pod opieką partnerów akcji, którzy służą radą oraz pomocą w opiece nad nowymi ulubieńcami.

Program ruszył jesienią 2015 roku – od tamtej pory nowy dom znalazło ponad 350 zwierząt, co odpowiada liczbie podopiecznych przeciętnego schroniska w Polsce. Partner strategiczny akcji „Adopciaki”, Nestlé Purina, przekazał na paczki z wyżywieniem dla nich (w domach tymczasowych oraz stałych) w sumie około 2 ton karmy. Jesienią 2016 roku zorganizowano też internetową akcję „Podaj łapę” – za każde kliknięcie Nestlé Purina przekazywała złotówkę na program „Adopciaki”. Przez niespełna trzy tygodnie odnotowano 100 tys. kliknięć i taką kwotę otrzymała Fundacja Viva! Akcja dla Zwierząt.

Więcej informacji o tej inicjatywie prezentujemy na stronie www.adopciaki.pl.

PROM w dobrym kierunku

80 menadżerów przeszkolonych w programie PROMu

Wśród prowadzonych przez nas działań rozwojowych są takie, które łączą w sobie wszystkie trzy komponenty naszego podejścia, tj. doświadczenie, relacje oraz szkolenia.

Przykładem jest zainicjowany przez nas w 2012 roku Program Rozwoju Osobistego Menedżerów (PROM), czyli pierwszy program rozwojowy przeznaczony dla kadry kierowniczej. Zdecydowaliśmy się na jego stworzenie, gdyż mamy świadomość, że wraz ze zmieniającą się rzeczywistością rola menedżera staje się coraz trudniejsza i wymaga rozwoju nowych kompetencji liderskich i osobistych. Celem trwającego mniej więcej rok projektu jest rozwój menedżerów i przygotowanie ich do przewodzenia ludziom w nowej rzeczywistości biznesowej. W jego wyniku nasi menedżerowie zyskują większą świadomość swoich mocnych i słabych stron, rozwijają swoje kompetencje przywódcze oraz budują sieć kontaktów.

Kompleksowy proces zmiany zachowań menedżerskich odbywa się na podstawie diagnozy kompetencji po odbyciu sesji informacji zwrotnych, warsztatów i indywidualnych zajęć coachingowych. Wszystkie te działania skupiają się na rozwoju kluczowych dla nas kompetencji przywódczych: inspirowaniu organizacji, tworzeniu otwartej kultury, rozwijaniu efektywności organizacyjnej, inicjowaniu i przewodzeniu zmianom. Do tej pory zrealizowaliśmy trzy edycje PROM i przeszkoliliśmy łącznie 80 menedżerów.

Pets@work

Jednym z ciekawszych rozwiązań, które pozwalają na łatwiejsze godzenie życia zawodowego z prywatnym, jest inicjatywa Pets@work. Badania naukowe potwierdzają, że pies przychodzący z właścicielem do biura (jeśli miejsce i środowisko pracy jest do tego odpowiednio przystosowane), nie tylko nie odczuwa z tego powodu zwiększonego stresu, ale także pozytywnie wpływa na zdrowie właściciela i jego współpracowników. W Europie zmniejsza się liczba zwierząt domowych. Jako przyczyny tego stanu rzeczy wymienia się zwiększoną urbanizację, więcej godzin pracy i lekceważenie pozytywnej roli naszych ulubieńców w codziennym życiu. Ludziom coraz trudniej pogodzić opiekę nad zwierzętami z wymaganiami współczesnego życia. Dlatego od marca 2016 roku do biura Nestlé Purina w Warszawie pracownicy mogą przychodzić ze swoimi psami. Zanim zwierzę przekroczy próg firmy wraz ze swoim opiekunem, musi być przebadane przez lekarza weterynarii i sprawdzone pod kątem adaptacji do środowiska biurowego przez zoopsychologa. Po testach otrzymuje specjalny paszport uprawniający je do wchodzenia na teren biura.

Wszystkie psy, które podeszły do testu sprawności w biurze, przeszły go pozytywnie. Zwierzęta pracowników Nestlé Purina są pod stałą opieką lekarza weterynarii. Nie było konieczności wykonywania dodatkowych badań. Do paszportu dołączona jest książeczka zdrowia psa potwierdzająca aktualne szczepienia i odrobaczenie zwierzęcia

Krzysztof Bluj, lekarz weterynarii pracujący w Nestlé Purina.

PORT

ponad 40 menadżerów przeszkolonych w programie PROMu

PORT, czyli autorski Program Osobistego Rozwoju Talentów, jest stworzony z myślą o rozwoju kompetencji społecznych i liderskich utalentowanych pracowników niezarządzających zespołem lub mających niedługi staż menedżerski.

Nominacji dokonuje bezpośredni przełożony wraz z HR Business Partnerem na podstawie oceny rocznej, rozmowy rozwojowej i kalibracji talentów. Program oparty jest na wzmacnianiu kompetencji Nestlé – szczególnie uważnie obserwujemy i staramy się rozwijać umiejętności proaktywnej współpracy, decyzyjności, rozwiązywania problemów, wywierania wpływu, komunikacji, myślenia strategicznego, zarządzania emocjami i budowania własnej marki. Rozwój w ramach PORT rozpoczyna pogłębiona analiza poziomu rozwoju kompetencji/potencjału kompetencyjnego pracownika oraz jego stylów zachowań.

Zadowolenie, pozytywne opinie i korzyści rozwojowe zgłaszane przez uczestników są dla nas najlepszym dowodem na wysoką jakość, właściwe opracowanie oraz prawidłowe dopasowanie narzędzi i metod wykorzystywanych w PORT. Program ten to jednak coś więcej niż sesje szkoleniowe – uczestnicy bardzo mocno akcentują wartość płynącą z przebywania z członkami innych zespołów i dywizji oraz rozmów z nimi.

W grudniu 2016 roku rozpoczęliśmy III edycję PORT; w poprzednich dwóch uczestniczyło łącznie 40 pracowników.

Program Recognition

przeszkoliliśmy łącznie ponad 200 ludzi

Jednym z kluczowych czynników pozwalających Nestlé osiągać wyznaczone cele jest zaangażowanie pracowników.

Choć źródła motywacji mogą być różne, dla nas jednym z najważniejszych jest uznanie, a więc forma zauważenia i docenienia czyjegoś wysiłku – nie tylko wyniku, sukcesu i osiągnięcia, ale także samej drogi, jaką przebywają pracownicy, codziennych mniejszych lub większych wyzwań, jakie muszą podjąć.

Aby wspierać, promować, ale również budować w organizacji świadomość ogromnej wagi uznania, opracowaliśmy kompleksowy program Recognition, który obejmuje warsztaty składające się z dwóch modułów: dla osób zarządzających oraz niezarządzających ludźmi. Do tej pory przeszkoliliśmy łącznie ponad 200 pracowników.

W czasie sesji omawiamy różne poziomy doceniania – zaczynając od często zapominanych podstaw – „dostrzegam” i „znam”. Formą uznania jest przywitanie pracownika zwykłym „dzień dobry” i pożegnanie zwrotem „do widzenia” na zakończenie dnia pracy. Formą uznania jest wyrażenie zainteresowania sprawami pracownika, pokazanie mu, że jest przez nas zauważany, że znamy zakres jego zadań i zagadnienia, którymi aktualnie się zajmuje. Podczas szkoleń dyskutujemy o sposobach wyrażania uznania. Przypominamy, że to nie tylko premia, podwyżka czy inna wysoka nagroda, które zaliczają się raczej do kategorii motywatorów krótkoterminowych. Podkreślamy moc szczerego podziękowania. Sposobów pokazania, że na kimś nam zależy, że cenimy jego starania, sposób wykonywania obowiązków i rezultaty, jakie osiąga, jest naprawdę wiele – staramy się pomóc pracownikom w znalezieniu tych odpowiednich dla nich i ich zespołów. Okazuje się, że wszystko jest bardzo proste – trzeba tylko zdawać sobie z tego sprawę, chcieć i wygospodarować trochę czasu.

Słysząc pozytywne opinie o całym projekcie oraz widząc efekty naszych działań, poszerzamy go o dodatkowe rodzaje aktywności, m.in. bibliotekę doceniania, przyjazny wystrój biura, krótkie „lekcje z doceniania” w formie komiksu lub plakatu.

Nestlé sygnowało Kartę Różnorodności

Poszanowanie różnorodności jest jedną z fundamentalnych wartości w działaniu Nestlé zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnie, w Polsce.

Dlatego też w 2016 roku Nestlé sygnowało Kartę różnorodności, która jest oficjalną deklaracją tego, że firma w swoim działaniu kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania m.in. bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, czy religię. Karta różnorodności jest międzynarodową inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską, realizowaną już w 16 krajach europejskich, m.in. we Francji, w Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Austrii, we Włoszech, w Hiszpanii, Irlandii, Finlandii, Estonii oraz Polsce.

W Nestlé wdrażane są rozwiązania, które promują zachowania antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Dbamy także o gender balance i skupiamy wysiłki na promowaniu różnorodności i koncepcji równych szans dla wszystkich. Jednym z przykładów jest zobowiązanie się grupy na poziomie globalnym do wprowadzenia gender balance do 2018 roku przez zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach zarządczych. Wymiernym efektem tej polityki w Nestlé Polska jest to, że 43 proc. jej kadry kierowniczej w stanowią kobiety. Prowadzimy również programy wsparcia młodych na rynku pracy w ramach Nestlé needs YOUth.

Nestlé needs YOUth osiągnięcia w Polsce 2014-2016

logo YOUth

Doświadczenie

470 praktyk i staży dla młodych

Zatrudnienie

Zatrudniliśmy prawie 1500 młodych w Polsce

Wsparcie

530 aktywności w ramach programu „Gotowość do Pracy”

Możliwości

Sojusz dla Młodych: 10 partnerów biznesowych Nestlé w Polsce i 6 600 szans na zatrudnienie

850 aktwyności ramach Sojuszu dla Młodych w Polsce

zagłosuj na raport

Wspieraj nasze działania i oddaj głos na Raport Nestlé w Konkursie Raporty Społeczne 2017

zagłosuj